Boiler Wizard

O projekcie:

  • Data realizacji:

Nasz Klient w Wielkiej Brytanii posiada ogólnokrajową sieć instalatorów kotłów kondensacyjnych. W celu dodatkowego zwiększenia liczby klientów postanowił udostępnić usługę wyceny boilera online. Potencjalny nabywca usługi przechodzi przez kolejne kroki kreatora wyceny, wykonuje zdjęcia obecnego boilera i infrastruktury (wgrywane automatycznie do kreatora), a kreator wylicza cenę gwarantowaną. W przypadku chęci przejścia do dalszego etapu, potencjalny nabywca zostawia w systemie swoje dane, które momentalnie wyświetlają się w biurze naszego Klienta na ekranie LCD zawieszonym na ścianie.